Bättre djurskyddsförordning på plats

Regeringen har i dag beslutat om en ny djurskyddsförordning. Djurskyddsförordningen har uppdaterats så att den stämmer överens med den nya djurskyddslagen som träder i kraft den 1 april i år.

Syftet med den nya djurskyddslagen är att säkerställa ett gott djurskydd och att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Viktiga bestämmelser i lagen är till exempel ett förtydligande av kravet på naturligt beteende, ett nytt allmänt kompetenskrav, ett tydligt förbud mot att överge djur och skärpta bestämmelser när djur används i tävlingsverksamhet eller prov.

- I takt med att samhället utvecklas och vår kunskap om djurvälfärd ökar, är jag som landsbygdsminister väldigt nöjd med den nya lagstiftningen som kommer att ge bra förutsättningar för att skydda djuren och främja deras välfärd, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Andra viktiga förändringar på djurskyddsområdet är en ny sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Bestämmelsen gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att lämna uppgifter om vissa djurskyddsproblem till länsstyrelserna och Polismyndigheten. Regeringen har även beslutat om ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus. Förbudet trädde i kraft den 1 januari i år.

Regeringens arbete med djurskyddsfrågor fortsätter. För närvarande pågår till exempel en utredning om proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur och ett uppdrag om hur ett system för obligatorisk märkning och registrering av katter kan utformas.  

Rättelse

Text om bakgrund i tidigare version av pressmeddelandet har tagits bort.

Kontakt:
Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Mobil 0702663105
adriana.haxhimustafa@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar