Brister i Transportstyrelsens hantering av it-upphandling

I augusti 2017 gav regeringen Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, i uppdrag att utföra en granskning av Transportstyrelsens upphandling av förändrad it-drift. I granskningen, som i dag överlämnats till regeringen, konstateras att Transportstyrelsen i allt för hög grad saknade relevant kunskap om vilken typ av känslig information myndigheten hade samt att det saknades kännedom om hur denna ska hanteras.

Rapporten redovisar tre huvudskäl till bristerna i Transportstyrelsens hantering:

Eftersatt arbete med informationssäkerhet
Arbetet med informationssäkerhet vid myndigheten var sedan lång tid eftersatt. Säkerhetsfunktionerna var utspridda i organisationen och tillräcklig samordning saknades.

Orealistisk tidsplan
Transportstyrelsen inledde tre upphandlingar samtidigt. Tidsgränsen för hur snabbt det skulle gå för IBM att ta över it-driften var snäv.

Brist på kommunikation
Transportstyrelsens kommunikation var inte tillräcklig, såväl inom myndigheten som med andra berörda aktörer. Organisationen kring upphandlingen var komplex och därför ett hinder för effektiv kommunikation inom myndigheten. Styrelsen verkar endast ha fått översiktlig information och regeringen har inte involverats för att hantera de uppkomna svårigheterna.

När det gäller ansvarsfrågan härleds alla tre huvudskäl framför allt till myndighetens ledning. Styrelsen och generaldirektörerna har haft ett ansvar för hur myndigheten varit organiserad, prioriterat sina resurser och agerat i praktiken.

Regeringen beslutade den 3 augusti 2017 att en utredare skulle granska Transportstyrelsens upphandling av förändrad it-drift. Senare samma månad gav regeringen Thomas Bull uppdraget. Thomas Bull är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Länk:

Rapport och pressmeddelande
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/brister-i-transportstyrelsens-hantering-av-it-upphandling/

Webb-tv
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/thomas-bull-presenterar-granskning-av-transportstyrelsen/

Kontakt:

Kontaktperson för Thomas Bull – Hedvig Elander, 076-129 75 80

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman.roding@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar