Danska och svenska staten i avtal om PostNord AB

Idag har de danska och svenska regeringarna kommit överens om att stödja genomförandet av den nya produktionsmodellen för PostNords danska verksamhet (Post Danmark).

- Jag är nöjd att vi och våra svenska kolleger har nått en bra lösning som säkerställer genomförandet av omställningen i Post Danmark. Detta gör bolaget redo för framtida utmaningar på postmarknaden, säger finansminister Kristian Jensen.

- Genom det här avtalet startar vi ett nytt kapitel för företaget. Från och med nu ligger fokus på kvalitet och hur vi ska göra bolaget starkare för framtiden. Jag vill uttrycka min tacksamhet för det ansvar som danska staten har visat i den här svåra situationen, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Avtalet innebär att både danska och svenska staten kommer tillskjuta kapital till PostNord för att stödja den nya produktionsmodellen. Den svenska staten kommer tillskjuta 400 Mkr och den danska staten 267 Mkr. Därutöver kommer den danska staten kompensera PostNord med 1 533 Mkr för kostnader relaterade till uppsägningar av anställda med "särskilda villkor" i den danska verksamheten.

Utöver kapitaltillskottet från danska och svenska staten kommer bolaget att undersöka andra alternativ för att stärka bolagets finansiella ställning.

Staterna ser att postmarknaderna förändras vilket inkluderar den fortsatta digitaliseringen. Varje stat har regleringsansvaret för den samhällsomfattande posttjänsten (USO) som finns på respektive hemmamarknad och staterna är överens om att en modell bör övervägas för att reducera den framtida ekonomiska exponering USO-kraven innebär i grannlandet. Skulle USO-åtagandet bli kostsamt för bolaget i händelse av minskade brevvolymer, ska den svenska staten kompensera PostNord, givet att bolaget är ansvarig utförare för USO i Sverige.

För att säkerställa en fortsatt stark bolagsstyrning är staterna också överens om att genomföra en strategisk översyn av bolaget för att dess verksamhet och styrning ska utvecklas och förbättras till högsta standard.

Avtalet mellan länderna är föremål för slutligt godkännande från det danska Folketingets finansutskott, Riksdagen och, när det gäller det statliga stödet, godkännande från Europeiska kommissionen.

Kontakt:
Sami Mashial
T.f. pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Mobil 076-1441703
sami.mashial@regeringskansliet.se

                   

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar