Dialogmöte – nu startar arbetet med bioekonomistrategin

Report this content

Landsbygdsminister Jennie Nilsson har nu startat upp dialogprocessen för arbetet med den nationella bioekonomistrategin genom att idag samla berörda näringar, forskningsaktörer, myndigheter och miljöorganisationer som kan bidra i det fortsatta arbetet – att öka takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

– Tillsammans ska vi skapa en bioekonomi i världsklass. Regeringen har som mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Den här strategin är en väldigt viktig del i det arbetet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Under det digitala mötet samlades näringsföreträdare från bland annat skogs- jordbruks- och fiskerinäringen, forskningsaktörer samt myndigheter och miljöorganisationer. Samtliga aktörer är mycket viktiga i samverkan för att bioekonomistrategin ska fungera som ett strategiskt verktyg i omställningsarbetet till ett klimatsmart samhälle baserat på förnybara råvaror.

På mötet presenterades upplägget för arbetet med strategin samt deltagarnas förväntningar på densamma, särskilt vad gäller mål och fokusområden.

Avsikten är att strategin ska presenteras under hösten 2021.

Kontakt:
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 086 23 07
simon.satherberg@regeringskansliet.se

Taggar: