Digitaliseringsminister Peter Eriksson besöker Silicon Valley

Digitaliseringsminister Peter Eriksson besöker San Fransisco och Silicon Valley den 23-26 oktober. Syftet är att föra en diskussion med stora digitala plattformsföretag om digitalisering och demokrati, träffa relevanta aktörer inom artificiell intelligens, samt främja svenska företag.

Digitaliseringsministern kommer att besöka både Facebooks och Twitters huvudkontor. Mötena kommer främst kretsa kring frågan vilket ansvar dominerande sociala medieplattformarna kan och bör ta för att minska spridningen av hot, hat och propaganda på nätet.

- Företag som Facebook och Twitter har stort och växande inflytande över samhällsdebatten och den information som når medborgarna. Därför vill jag möta dessa företag för att diskutera vilket ansvar de har och vilka krav vi kan ställa när det gäller den demokratiska utvecklingen och till exempel förhindra att falska uppgifter styr debatten, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Andra viktiga frågor som kommer att beröras under besöket är Artificiell intelligens, bearbetning av stora datamängder och drönarteknikens möjligheter.

Som ett led i att främja svenska initiativ inom AI kommer Stanford Artificiell Intelligence Lab att besökas. Detta för att ta del av de senaste rönen och diskutera hur forskningen kan göras tillgänglig för aktörer utanför akademin.

- God kundskap och forskning inom Artificiell intelligens är en strategisk resurs där Sverige behöver ta ytterligare steg. Vill man vara ledande måsta man möta och lära av de bästa, avslutar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Möten kommer även att genomföras med bl.a. World Economic Forums Centre for the fourth Industrial Revolution, City Innovative Council och företaget Planet. Dessa möten kommer handla om de möjligheter men också de utmaningar som behöver lösas för att digitaliseringens fulla potential ska användas i syfte att nå en önskvärd och hållbar samhällsutveckling.

Bakgrund

San Fransisco och the Bay Area som inkluderar Silicon Valley är en viktig etableringsmiljö för svenska startups och scaleups. Vid besöket kommer därför främjaraktiviteter att genomföras i syfte att stärka de svenska företagens möjligheter att verka och utvecklas på den amerikanska marknaden. Svensk och nordisk närvaro i San Fransisco-regionen är stor och har uppmärksammats av Bay Area Council Economic Institute. Digitaliseringsministern kommer därför att träffa företrädare för institutet för att diskutera hur banden mellan San Fransisco-regionen och Sverige ytterligare kan utvecklas.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar