Djurens hälso- och sjukvård utreds

Report this content

Djurens hälso- och sjukvård är helt central för att vi ska ha friska och välmående djur. Samtidigt står sektorn inför stora utmaningar. Marknaden för djurens hälso- och sjukvård har expanderat kraftigt. Den snabba utvecklingen och de bemanningssvårigheter som konstaterats gör att det finns behov av en bred översyn av området. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning för en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur.

Området för djurens hälso- och sjukvård har genomgått stora förändringar och står inför omfattande utmaningar. Det gäller inte minst bristen på djurhälsopersonal och statens åtagande att säkerställa en väl fungerande organisation vid utbrott av smittsamma djursjukdomar och vård av djur i hela landet, dygnet runt. De regler som finns i dag infördes för över tio år sedan och det är hög tid att göra en bred översyn av hela området.

Utredningens översyn omfattar det statliga åtagandet inom veterinär service och smittskyddsberedskap, behörighetsfrågor och resursbehovet inom djurens hälso- och sjukvård. Utredningen ska även kartlägga konsumenternas möjligheter att jämföra kostnader samt regler för införandet av verksamhetstillsyn och en bedömning av om tillsynen bör avgiftsfinansieras.

– Att djur får den vård de behöver när de behöver den är mycket viktigt. Jag är glad över att vi nu får till stånd en utredning som tar ett helhetsgrepp och föreslå åtgärder för att säkerställa en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Märit Bergendahl, chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt, kommer att leda utredningen som ska vara klar i oktober 2022.

Presskontakt:
Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 094 25 40
max.ney@regeringskansliet.se

Läs mer om utredningen här (regeringens webbplats).

Taggar: