Drygt 5 000 gröna jobb till nyanlända och långtidsarbetslösa

Regeringen presenterade i dag en satsning på gröna jobb som väntas kunna omfatta drygt 5 000 nyanlända och långtidsarbetslösa mellan 2018-2020. Under 2018 satsar regeringen 270 miljoner kronor genom fem myndigheter.

 I dag saknas det arbetskraft i form av bland annat skogsarbetare, maskinförare och personer som kan sköta naturreservat, vandringsleder, trädgårdar och friluftsområden samt städa stränder. Regeringens satsning gör det möjligt att erbjuda praktik, moderna beredskapsjobb eller andra subventionerade anställningsformer till långtidsarbetslösa och nyanlända. Under 2018-2020 satsas totalt 910 miljoner kronor.

– Myndigheternas målsättning är att ca 1 500 personer ska omfattas av satsningen redan 2018. Det handlar om personer som idag är långtidsarbetslösa eller nyanlända som kommer kunna arbeta med eftersatta behov i samhället. Det kan handla om att röja skog, rusta upp vandringsleder eller städa upp runt bangårdar och stationer. Tanken är att de som tar del av insatsen efter ett år ska ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna anställas av företag inom gröna näringar som i dag har svårt att rekrytera, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Den här satsningen innebär en ambitionshöjning i arbetet för att rusta upp ledsystem och vandringsleder, att sköta naturreservat och att bekämpa invasiva främmande arter. Samtidigt leder det till fler jobb och att naturen blir tillgänglig för fler, säger miljöminister Karolina Skog.

Skogsstyrelsen ska på basis av underlag från berörda myndigheter lämna en delredovisning av genomförandet senast den 1 maj 2018. Delredovisning ska också lämnas den 1 oktober 2018 och den 1 oktober 2019. Slutredovisning lämnas den 15 februari 2021.

 

År Antal personer som beräknas få ta del av insatsen
2018 1630
2019 1750
2020 1750
Totalt: 5130

 

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-500 92 11                           
hanna.bjornfors@regeringskansliet.se​

Faktaruta: 
I uppdraget "Tillvarata jobbpotential i de gröna näringarna” ingår följande myndigheter: Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket och Naturvårdsverket, de 21 Länsstyrelserna samt Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bidrar utifrån sitt ansvar inom arbetsmarknadspolitiken. Till övriga myndigheter avsätts 270 miljoner kronor 2018. Skogsstyrelsen ska koordinera och samordna så att myndigheternas insatser kompletterar varandra.
​Länk till uppdraget: Uppdrag till Skogsstyrelsen att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna

Genvägar: 
Artikel: Gröna jobb för långtidsarbetslösa och nyanlända
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/grona-jobb-for-langtidsarbetslosa-och-nyanlanda/ 


 

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.