Eftersläckningsarbetet får nationell samordning

Regeringen har idag gett Länsstyrelsen i Jämtlands län uppdraget att samordna eftersläckningsarbetet av de stora skogsbränderna 2018. Syftet med uppdraget är att säkerställa att eftersläckningsarbetet sker på ett samordnat och säkert sätt.

– Det finns ett behov av en enhetlig hantering av eftersläckningsarbetet och att samlat ta vara på relevanta erfarenheter. Vid en större brand med många markägare är eftersläckning en svår uppgift eftersom den kräver god samordning, resurser och kunnande – då arbetet är svårt och riskfyllt. Med detta uppdrag vill vi skapa en trygghet för skogsägarna och stödja dem i det arbetet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen gör därtill den preliminära bedömningen att det kommer behövas avsättas 50 miljoner för efterarbetet med anledning av skogsbränderna.

Nationella samordningsuppdraget
Jämtlands län är ett av de län som drabbats hårdast av skogsbränderna i år. Länsstyrelsen i Jämtlands län får 3 miljoner kronor för att:

  • Bistå andra myndigheter och kommuner med information i frågor som rör eftersläckningsarbetet.
  • Underlätta överlämning av ansvaret från räddningstjänst till markägare genom att ta fram samarbetsformer mellan försäkringsbolag, markägare och övriga intressenter inför eftersläckning.
  • Utforma en modell för hur eftersläckningsarbete kan organiseras i områden med många berörda markägare. Stötta länsstyrelser och andra myndigheter samt kommuner i arbetet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2019 till Näringsdepartementet.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar