Ekologiskt jordbruk på agendan i Bryssel

Måndagen den 11 maj träffas EU:s jordbruks- och fiskeministar i Bryssel för att bland annat tala om ekologiskt jordbruk. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige under mötet.

Enklare regler, minskad administrativ börda, rättvisare konkurrensvillkor och ökat konsumentförtroende för ekologiska produkter är syftet med EU-kommissionens lagförslag om ekologisk odling. Det lettiska ordförandeskapets arbetar för att rådet ska enas om ett kompromissförslag så att förhandlingar kan inledas med Europaparlamentet efter sommaren.

Regeringen anser att det är viktigt att den ekologiska produktionen av livsmedel ökar, och därför är det viktigt att reglerna som förhandlas fram gynnar den ekologiska produktionen och marknaden.

Mycket har hänt med förslaget sedan kommissionen presenterade det och min förhoppning är att vi ska kunna nå en överenskommelse bland ministrarna vid mötet på måndag. Jag kommer att verka för regler för den ekologiska produktionen som gör det möjligt att för denna viktiga sektor att fortsätta utvecklas, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Läs mer på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/sb/d/6716/a/258633

Kontakt:
Ingela Nilsson
Pressekreterare hos Sven Erik-Bucht
Tel. 072-551 41 16
ingela.nilsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera

Dokument & länkar