Erland Olauson ska utreda järnvägsunderhållets organisering

Idag den 16 augusti har regeringen gett Erland Olauson i uppdrag att leda utredningen Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket.

Regeringen vill ta nästa steg mot ett bättre fungerande järnvägsunderhåll. Erland Olauson ska därför kartlägga förutsättningarna för att flytta ansvaret för basunderhåll från det statliga bolaget Infranord AB till Trafikverket. Basunderhåll är den verksamhet som bedrivs för att säkerställa den dagliga driften, och är viktig för järnvägens punktlighet och robusthet.

– Vi är glada över att kunna utse Erland Olauson för det här uppdraget. Han har en gedigen erfarenhet och kunskap och är rätt person för uppgiften. Det är helt centralt att underhållet av järnvägen fungerar optimalt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Den särskilde utredaren ska också föreslå vilka åtgärder som skulle kunna vidtas i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av verksamhetsflytt till Trafikverket.

– Fler och fler vill resa klimatsmart och tågresandet ökar stadigt. Det är glädjande men ska den positiva utvecklingen fortsätta måste resenärerna kunna lita på att tågen kommer och går i tid och där spelar underhållet en avgörande roll, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Erland Olauson har tidigare arbetat som chefsjurist och avtalssekreterare vid LO. I samband med tillsättandet av Erland Olauson som särskild utredare förlängs uppdraget. Utredningen ska redovisas 30 augusti 2019.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Tel: 070-5395729
martin.kling@regeringskansliet.se 

När blir tilläggsdirektiv tillgängliga digitalt?
Tilläggsdirektiv publiceras på regeringen.se efter att de har expedierats.

Genväg:
Kommittédirektiv: Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/04/overforande-av-basunderhall-fran-infranord-ab-till-trafikverket/

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Media

Media