Ersättning beviljas till Östersjöns fiskare för torskstoppet 2019

Report this content

Regeringen har idag beslutat om ersättning till fiskare för fiskeförbudet i Östersjön hösten 2019. De fiskare som uppfyller gällande EU-regler kan nu söka ersättning för inkomstbortfall under perioden 24 juli – 31 december 2019.

– Regeringen har stått bakom kommissionens beslut om fiskeförbud. Det är nödvändigt för att förvalta torskbeståndet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Därför har vi också sett det som angeläget att delvis underlätta den plötsliga omställning detta inneburit för de yrkesfiskare som varit mest beroende av torskfisket i Östersjön, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

I juli 2019 fattade Europeiska kommissionen beslut om nödåtgärder för det östra torskbeståndet i Östersjön. Beslutet innebar att riktat torskfiske förbjöds från och med den 24 juli och resten av året. Dagens beslut innebär att fiskare som redan avbrutit sitt fiske helt, eller som gör det, kan erhålla viss ersättning för förlorad inkomst under det så kallade stillaliggandet. Enligt EU:s regler ska fiskefartyget ha varit aktivt i fiske under minst 120 dagar under 2017 och 2018.

Inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet kommer Jordbruksverket också att göra en särskild insats för investeringsstöd för diversifieringsåtgärder. Stödet kan bidra till diversifiering av fiskarnas inkomster genom utveckling av kompletterande verksamheter.

Kontakt:
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 032 60 36
simon.andersson@regeringskansliet.se


Mer information:
Ersättningen kan betalas ut för inkomstbortfall till yrkesfiskare med fiske- och torsklicens vars infiskade värde består av minst 50 % eller mer av torsk. Yrkesfiskarna ska även ha 120 aktiva fiskedagar de två senaste åren. För att vara berättigad stödet får inget fiske bedrivas under perioden ersättning erhålls. Stödet kommer att betalas ut innan årsskiftet 2019/2020 och kan beröra ett 30-tal fiskefartyg. Regeringen villkorar 3 miljoner kronor av anslag 1:12 för stödet.

Taggar: