Ett års förlängning för undersökningstillstånd med anledning av covid-19 till riksdagen

Report this content

För att mildra effekterna av covid-19 har regeringen idag överlämnat en proposition till riksdagen som innebär att prospekteringsföretag får ett extra år att genomföra sina arbeten.

Förslaget gäller undersökningstillstånd som har förlängts enligt det sista steget för förlängning och som är giltiga den 1 juli 2020. Förslaget omfattar ca 30 företag och innebär att den maximala giltighetstiden för undersökningstillstånd blir 16 år istället för 15 år. Förslaget omfattar inte undersökningstillstånd som gäller stenkol, olja eller gasformiga kolväten.

Förslaget har granskats av Lagrådet som lämnat det utan erinran.

Svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse för Sverige som nation, både i det regionala och det lokala perspektivet, men även utanför Sveriges gränser. Det handlar om råvaruförsörjning, arbetstillfällen, välfärd och utveckling av ny teknik för en grön omställning.

– Prospektering är en viktig del för att öka kunskapen om vad som finns i marken och för att samhället i förlängning ska kunna tillgodogöra sig de resurser vi behöver för utvecklingen och den gröna omställningen, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08

sara.khatemi@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar