EU:s fiskeministrar är överens om fiskekvoter i Västerhavet

Report this content

EU:s fiskeministrar har nu enats om för Sverige viktiga kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för 2017. Resultatet av förhandlingarna innebär att ytterligare steg tas för att uppnå målen i den gemensamma fiskeripolitiken om hållbart fiske. Besluten grundar sig på vetenskaplig rådgivning från internationella havsforskningsrådet.

Varje år i december fastställs på EU:s jordbruks- och fiskeråd kommande års fiskemöjligheter för Västerhavet, där Sverige har kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Rådet beslutade bland annat om ökade fiskemöjligheter för torsk, gråsej, vitling, kummel, rödspätta, äkta tunga, havskräfta och makrill medan fiskemöjligheterna för kolja och sill minskar. För räka fastställdes en låg preliminär kvot som kommer att revideras baserat på nya vetenskapliga råd som väntas i mars 2017.

- Det är glädjande att så många av bestånden i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt är i gott skick. Det visar att våra ansträngningar för att uppnå ett hållbart fiske nu ger resultat som gagnar såväl fiskerinäringen som konsumenterna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sverige har under årets förhandlingar särskilt lyft fram att kvoterna, så snart som möjligt, ska fastställas enligt maximal hållbar avkastning och att landningsskyldigheten ska genomföras. För 2017 fortsätter infasningen av landningsskyldigheten i Nordsjön och Skagerrak och Kattegatt med torsk, äkta tunga och kolja och med sej, vitling och rödspätta. Detta innebär att fisk som tidigare har kunnat kastas ut måste föras i land och avräknas kvoten från och med 2017.

Några för Sverige viktiga fiskemöjligheter i Västerhavet för 2017 (i procent, jämfört med 2016):

Total tillåten fångstmängd i ton    

                            2016                        2017                      ändring i procent

Nordsjön           

Torsk                   33651                      39220                    +16,5%

Kolja                   61933                      33643                    -45,7%

Gråsej                  65696                      100287                  +52,6%

Vitling                 13678                      16003                    +17%

Rödspätta           131714                    129917                  -1,4%

Sill                       518242                    481608                  -7%

Makrill                 895900                    1020996                +14%

Skagerrak

Torsk                   4807                        5744                      +19,5%

Kolja                   3926                        2069                      -47,3%

Vitling                 1050                        1050                      0

Rödspätta           11766                      17639                    +49,9%

Räkor                  5867                        3738                      -36%

Äkta tunga          391                          551                        +41%

Sill                       51084                      50740                    -0.7%

Skagerrak
Kattegatt

Havskräfta          11001                      12715                    +15,6
 

Kattegatt

Torsk bifångst    370                          525                        +42%

Förutom fiskemöjligheter i Nordsjön Skagerrak och Kattegatt täcker förordningen ett stort antal arter i Atlanten, Medelhavet och i olika vatten utanför EU.

Förhandlingsresultatet återspeglar den positiva beståndssituation som generellt råder i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. I Medelhavet och Keltiska sjön är dock beståndssituationen inte lika god. De svåraste frågorna på rådsmötet kretsade därför kring de fångstbegränsningar som beslutades för dessa områden.

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar