För första gången – majoritet kvinnor på ordförandeposterna i statliga bolagsportföljen

Merparten av årsstämmorna i den statliga bolagsportföljen hölls under april och för första gången är nu kvinnor i majoritet på ordförandeposterna.

Inför årets årsstämmor i den statliga bolagsportföljen nominerades fem nya styrelseordförande, samtliga kvinnor. Utöver nya styrelseordförande har även ett antal ledamöter födda på 80-talet valts in bland de trettiotal nya ledamöter som går in i de statliga bolagsstyrelserna. Detta breddar portföljens kompetensbas vad gäller representation från olika generationer.

Totalt nomineras cirka 300 ledamöter till statens bolagsportfölj. Av styrelseledamöterna är 47 procent kvinnor och 53 procent män. Vad gäller styrelseordförandena är det nu första gången majoritet kvinnor, 54 procent.

- Regeringen eftersträvar en jämn könsfördelning såväl i de enskilda bolagsstyrelserna som på portföljnivå. Jag är stolt och glad över att statens bolagsportfölj ligger i framkant i det avseendet. Vårt urval av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas där vi tar vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Faktaruta

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.


 

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.