Förlängda utbildningar stärker de areella näringarnas utveckling

Report this content

Regeringen har idag beslutat att förlänga vissa utbildningar knutna till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Förlängningarna gör att utbildningarna bättre avspeglar studenternas kunskaper och färdigheter.

Regeringen har idag beslutat att ändra i bilagan till förordningen för SLU. Agronomexamen kommer att förlängas från 270 till 300 högskolepoäng. Hippolog-, trädgårdsingenjörs- och lantmästarexamina går från att omfatta 120 till 180 högskolepoäng.

Studenterna på dessa utbildningar har redan innan denna förändring ofta läst minst så många poäng som den beslutade förlängningen. Ändringarna möjliggör nu examina som tydligare avspeglar studenternas färdigheter, vilket ger en ökad tydlighet för studenter och framtida arbetsgivare.

– Utbildningarna vid SLU är mycket viktiga för de areella näringarnas utveckling i Sverige. Ändringarna som regeringen idag har beslutat om ger SLU goda möjligheter att utveckla sina utbildningar och fortsätta ligga i framkant, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Kontakt:
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 032 60 36
simon.andersson@regeringskansliet.se

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter
Prenumerera via e-post
Närings­departementet på Twitter

Taggar: