Forskning och innovation i fokus på industrisamtal

Report this content

I morgon, fredag kommer näringsminister Ibrahim Baylan och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, medverka vid regeringens industrisamtal på temat forskning, innovation och högre utbildning.

För att möta industrins framtidsutmaningar arrangerar Näringsdepartementet tillsammans med Industrirådet och Almega regelbundet industrisamtal. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka svensk och europeisk industris konkurrenskraft.

Fredagens industrisamtal är en del av arbetet med att inhämta synpunkter inför den kommande forskningspolitiska propositionen, som innefattar forskning, innovation och högre utbildning.

– Forskning och innovation är våra mest kraftfulla verktyg för att höja kunskapsnivån i industrin, och därigenom säkerställa och stärka den svenska industrins konkurrenskraft, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

– Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Högkvalitativ utbildning, forskning och innovation är förutsättningar för att möta de samhällsutmaningar vi står inför och för att utveckla framtidens industri, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi, pressekreterare hos Ibrahim Baylan eller Mirjam Kontio, pressekreterare hos Matilda Ernkrans.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Tel 073 074 05 57

mirjam.kontio@regeringskansliet.se

Om industrisamtalen
Regeringens industrisamtal påbörjades 2015. För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.

Taggar: