Förslag om tydligare ersättningsregler i fjällnära skog lämnas till riksdagen

Report this content

Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen om tydligare ersättningsregler i fjällnära skog. Propositionen syftar till att säkerställa rätten till ersättning vid nekade avverkningstillstånd, se till att det inte är möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område eller för samma hänsyn, att transparens och tydlighet kring marker där tillstånd har nekats säkerställs, och att formellt skydd i fjällnära skog ska göras mer attraktivt för skogsägaren.  

Frågorna om tillstånd till avverkning i fjällnära skog och ersättning vid sådana avslagsbeslut var en del av Skogsutredningen 2019 som tillsattes som en följd av januariavtalet. I november 2021 överlämnade regeringen propositionen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund till riksdagen. I propositionen aviserade regeringen att den avsåg återkomma till riksdagen med förslag som tydliggör bestämmelserna om ersättning vid avslag på ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.

Bakgrunden till förslagen är att det efter domstolsprövningar stått klart att det finns ett behov av förtydliganden kring rätten till ersättning för både befintliga och eventuella framtida markägare.

– Det är ett viktigt förslag som regeringen beslutat om, inte minst för skogsägare inom det fjällnära området. Nu blir det tydligt för alla att det finns en rätt till ersättning vid nekade avverkningstillstånd i fjällnära skog, men också att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område eller för samma hänsyn, säger Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

Presskontakt:
Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg 
Tel 073 094 25 40 
max.ney@regeringskansliet.se

Taggar: