Fortsatt kvinnlig majoritet på ordförandeposterna i den statligt ägda bolagsportföljen

Report this content

Jämställda styrelser är en viktig del i regeringens arbete att som aktiv och professionell ägare säkerställa långsiktigt värdeskapande i den statligt ägda bolagsportföljen. För andra året i rad är kvinnorna i majoritet på ordförandeposterna.

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 46 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare.

Regeringen eftersträvar en jämn könsfördelning såväl i de enskilda bolagsstyrelserna som på portföljnivå. För att ta vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter, görs urvalet av ledamöter utifrån en bred rekryteringsbas.

Totalt nomineras cirka 300 ledamöter årligen till statens bolagsportfölj. Regeringens höga ambitioner vad gäller jämställdhet har givit tydliga resultat. Av styrelseledamöterna är 48 procent kvinnor och 52 procent män. Vad gäller styrelseordförandena är det för andra året i rad majoritet för kvinnor med 51 procent. Jämställda styrelser har en tendens att även påverka jämställdheten i bolagen. I ledningsgrupperna är 44 procent kvinnor och 42 procent av portföljens verkställande direktörer är kvinnor.

Bland börsbolagen är andelen kvinnliga ordförande under 10 procent och andelen kvinnliga verkställande direktörer är strax över 10 procent.

– Den statligt ägda bolagsportföljen är en viktig del av svenskt näringsliv. Jag är stolt och glad över att regeringen som ägare fortsatt visar vägen i arbetet för jämställda styrelser och bolagsledningar, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Taggar: