Förtydliganden angående beslut om viltvårdsfonden

Report this content

Regeringen har beslutat om förändringar angående viltvårdsfonden. Landsbygdsministerns statssekreterare Per Callenberg har i ett brev till Svenska Jägareförbundet förtydligat att förbundet redan nu kan ansöka om flerårigt organisationsbidrag ur viltvårdsfonden för 2022 och framåt.

 Den 7 januari 2021 beslutade regeringen om vissa förändringar angående viltvårdsfonden. Anledningen till förändringarna är att nuvarande modell för att betala ut bidrag strider mot Lagen om offentlig upphandling, vilket även EU-kommissionen i ett pilotärende riktat kritik mot. Efter att Sverige meddelat EU-kommissionen att man vidtar åtgärder och ändrar förfarandet har EU-kommissionen lagt ner ärendet.

– Nu anpassar vi det allmänna uppdraget efter rådande lagstiftning. Samtidigt passar vi på att säkerställa framtiden för det allmänna uppdraget genom att ge Svenska Jägareförbundet ett långsiktigt uppdrag med flerårig finansiering, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen har i samband med besluten kommunicerat att Svenska Jägareförbundet från och med 2022 ska kunna få ett mer renodlat organisationsbidrag ur viltvårdsfonden. Detta för att förbundet ska kunna bibehålla den unika roll som man har haft sen 1938 och fortsatt kunna utföra sitt rikstäckande arbete för landets viltvård.

Statssekreterare Per Callenberg har i ett brev till Svenska Jägareförbundet gjort vissa förtydliganden angående övergångsprocessen. För att ge Naturvårdsverket tid att se till att åtgärder som bl.a. rör viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning utförs, har Svenska Jägareförbundets så kallade allmänna uppdrag förlängts i sin helhet avseende 2021.

Regeringen följer utvecklingen under övergångsperioden för att säkerställa att viktiga viltvårdsåtgärder kommer att utföras även framöver. För att processen framåt ska tydliggöras har Svenska Jägareförbundet möjlighet att redan nu ansöka om ett flerårigt bidrag för 2022 och åren därefter. Efter att ansökan inkommit kommer den att beredas inom Regeringskansliet före beslut.

Kontakt:
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 086 23 07
simon.satherberg@regeringskansliet.se

Genvägar:
Pressmeddelande: Regeringen beslutar om förändringar angående viltvårdsfonden

Prenumerera