Fossilfritt Sverige har överlämnat 27-punktslista till regeringen

Report this content

Den svenska industrin har genom Fossilfritt Sverige tagit fram ett 27-punktsprogram med förslag på åtgärder för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan har idag tagit emot förslagen i samband med ett presseminarium tillsammans med företrädare för Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige startades på initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet samlar idag över 400 aktörer och är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

Förslagen i 27-punktslistan som lämnats över till regeringen är hämtade från de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som hittills 13 industribranscher tagit fram inom ramen för Fossilfritt Sverige. Färdplanerna beskriver hur branscherna ska bidra till att uppnå riksdagens mål om att Sverige ska ha nettonoll utsläpp senast år 2045, samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft.

– Klimatomställningen är någonting vi behöver göra tillsammans. För att lyckas räcker det inte med lagstiftning och krav, vi behöver ett konstruktivt samarbete med de näringar som är centrala för att nå klimatmålen. Fossilfritt Sverige är ett framgångsexempel på hur stat, näringsliv och akademi kan jobba tillsammans för att åstadkomma de teknik- och paradigmskiften som krävs för att inte bara minska utsläppen, utan för att få ner utsläppen till noll, säger Isabella Lövin, miljö- och klimatminister.

– I Sverige har de klimatrelaterade frågorna de senaste åren ändrat karaktär. Det handlar inte längre bara om miljö utan är nu också en viktig del av vår innovations- och konkurrenskraft. Genomförandet av Parisavtalet och Agenda 2030 kommer att säkra den svenska industrins tillväxt och konkurrenskraft. Det är därför naturligt för oss att värna omställningen samtidigt som vi värnar jobb och tillväxt i alla delar av landet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi, pressekreterare hos Ibrahim Baylan, eller Jakob Lundgren, pressekreterare hos Isabella Lövin.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Tel 072 206 08 92
jakob.lundgren@regeringskansliet.se

Taggar: