Gröna enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och miljöminister Karolina Skog bjuder in media att delta på pressträff där regeringen presenterar satsningen på gröna jobb för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Tid: 17 januari 2018 kl. 13:00
Plats: Kärsön, Drottningholm, Brostugans väg 1, 178 93 Drottningholm
 

Mer information: 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg fick 2016 i uppdrag att samordna arbetet med enklare vägar till jobb i näringslivet. Utmaningen berör framförallt nyanlända och långtidsarbetslösa.

Debattartikel: Så får vi fram fler enkla jobb
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/12/sa-far-vi-fram-fler-enkla-jobb/

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Skogsstyrelsen att tillvarata jobbpotential inom de gröna näringarna
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/12/uppdrag-till-skogsstyrelsen-att-tillvarata-jobbpotential-inom-de-grona-naringarna/

Artikel: Gröna jobb för långtidsarbetslösa och nyanlända
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/grona-jobb-for-langtidsarbetslosa-och-nyanlanda/

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-500 92 11                           
​hanna.bjornfors@regeringskansliet.se 

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.