Ibrahim Baylan reser till Paris för att utveckla samarbetet kring digital transformation och AI

Report this content

Näringsminister Ibrahim Baylan reser till Paris för att möta sina franska motparter. Syftet med besöket är att ta ytterligare steg i samarbetet inom ramen för det svensk-franska innovationsparterskapet på området hållbar digital transformation och artificiell intelligens (AI). Även främjande av franska investeringar i Sverige och diskussioner om EU:s industripolitik står i fokus under besöket.

Tillsammans med RISE vd, Pia Sandvik, påbörjar näringsminister Ibrahim Baylan Parisresan med att träffa Frankrikes statssekreterare med ansvar för digital ekonomi, Cédric O. Fokus på mötet kommer att ligga på hur Sverige och Frankrike ska samarbeta inom digitalisering och AI, bland annat vad gäller Life science och smart mobilitet. Ibrahim Baylan och statssekreterare Cédric O kommer också att diskutera policyutbyte på området.

– Genom att arbeta tätt tillsammans med starka partnerländer som Frankrike kan vi framgångsrikt ta itu med den digitala strukturomvandlingen och klimatomställning. Att dra nytta av våra styrkor skapar förutsättningar för en digitalisering som främjar innovation och konkurrenskraft, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Efter mötet träffar näringsministern Frankrikes statssekreterare med ansvar för ekonomi och finans, Agnès Pannier-Runacher. På agendan står bland annat EU:s kommande industristrategi.

– EU behöver en modern och framåtriktad industripolitik för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft och utnyttja den potential som finns i världens största sammanhållna marknad. Vi ska bygga vår politik på en robust inre marknad, en stark konkurrenskraft och en öppen handel med tydliga regler, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Ibrahim Baylan avslutar Parisbesöket med att träffa en grupp med franska företag med verksamhet i Sverige. Syftet med mötet är att uppmärksamma företagens närvaro i Sverige och uppmuntra till ökade investeringar.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08

sara.khatemi@regeringskansliet.se

Taggar: