Informationen kring andrahandsuthyrning ska bli bättre

Regeringen har i dag, den 30 augusti, beslutat att ge Boverket i uppdrag att ta fram ett förslag på hur informationen kring privatbostadsuthyrning och uthyrning av hyresbostäder i andra hand kan utvecklas. Syftet är främst att enskilda ska kunna få tydlig och lättillgänglig information om vad som gäller.

- Andrahandsuthyrning och privatbostadsuthyrning är viktiga komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Därför är det viktigt för de som funderar på att hyra eller hyra ut en bostad att enkelt få tillgång till information kring vad som gäller. Med ökad kunskap kan vi få en ökad trygghet, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Statskontoret har i sin rapport Åtgärder för att öka uthyrningen av privatbostäder (dnr N2017/04484/BB), konstaterat att både uthyrare och hyresgäst behöver förhålla sig till omfattande regelverk. I vissa fall kan det vara oklart hur reglerna ska tillämpas. Okunskapen kring regelverken kan, enligt betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86), leda till oskäliga hyror i fall av andrahandsuthyrning.

Regeringen ger därför Boverket i uppdrag att ta fram förslag på hur information kan göras lättillgänglig och öka kunskapen om vad som gäller och därmed även skapa bättre förutsättningar för en bättre fungerande bostadsmarknad.

I uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna att kunna erbjuda en tjänst för jämförelse av olika förmedlingstjänster som finns på marknaden.

Boverket ska redovisa uppdraget den 9 januari 2019 respektive den 1 april 2019 till Regeringskansliet.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar