Infrastrukturministern besöker Göteborg

Torsdagen 30 augusti besöker Tomas Eneroth Göteborg. Han träffar bland annat representanter från Hamnen AB och Trafikverket för att diskutera behovet av alkobommar för att öka säkerheten i hamnen.  Eneroth kommer också att göra ett verksamhetsbesök på Volvo Cars för att diskutera hur bland annat farledsfördjupningen och andra satsningar för effektivare godstransporter kan förstärka industrins konkurrenskraft.

Program för dagen

Verksamhetsbesök på Volvo Cars
Tid: kl 14.00
Plats: TK 2

Träffar Hamnen AB och Trafikverket för att tala om automatiserade nykterhetskontroller
Tid: kl. 16.15
Plats: Port 1, energihamnen.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman-roding@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.