Infrastrukturministern deltar på ministerrådsmöte i Bryssel

Infrastrukturminister Anna Johansson reser till Bryssel i morgon, fredag den 13 mars, för att delta i möte med transportrådet. EU:s transportministrar kommer bland annat att diskutera det fjärde järnvägspaketet.

Syftet med förslaget är att skapa ett gemensamt europeiskt järnvägsområde och förbättra trafiken mellan länderna.

Rådet kommer även att hålla en policydebatt om hur medlemsländerna kan bidra till att öka EU:s konkurrenskraft och skapa fler jobb genom att utveckla sin transportpolitik. I Sverige pågår flera innovativa projekt som kan öka såväl konkurrenskraften som jobben, samtidigt som miljöutmaningar möts genom klimatsmarta lösningar.

Anna Johansson kommer också att träffa sin franska motsvarighet, transportminister Alain Vidalies för ett bilateralt möte. Ministrarna kommer bland annat att diskutera arbetsvillkoren i transportbranschen och höghastighetståg. Frankrike har drygt 30 års erfarenhet av trafik på höghastighetsjärnvägar.

Kontakt:

Elin Tibell
Presskontakt hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.