Infrastrukturministern tar emot Sverigeförhandlingens slutbetänkande

Onsdagen den 20 december tar infrastrukturminister Tomas Eneroth emot Sverigeförhandlingens slutbetänkande. Media är välkomna att delta.

Tid: 20 december 2017 kl. 10:00 till kl. 11:00
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad, Stockholm

Inpassering sker via kopparporten.
Anmälan görs till pressekreterare Daniel Ferreira. Vänligen medtag presslegitimation.

Pressträffen kommer även att webbsändas direkt på regeringen.se.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Tf. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Genvägar:
Sverigeförhandlingen har sedan juli 2014 haft i uppdrag att ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö samt ingå överenskommelser med berörda kommuner och andra aktörer om åtgärder kopplade till nya stambanor och om åtgärder som förbättrar tillgängligheten och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna. Sverigeförhandlingens slutbetänkande är ett av flera viktiga underlag inför regeringens kommande beslut om infrastrukturinvesteringar för perioden 2018-2029.

Regeringsuppdrag: Dir. 2014:106

Illustration: Tidslinje för infrastrukturplaneringen (pdf)

Sverigeförhandlingens hemsida


 

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera

Media

Media