Innovations- och forskningssatsningar på framtidens hälsovård och life science

Report this content

Pandemin har visat på vikten av medicinsk forskning och innovation. För ökad konkurrenskraft och för att Sverige ska stå ännu bättre rustat inför kommande pandemier och andra hälsoutmaningar aviserar regeringen i forsknings- och innovationspolitiska propositionen därför ett flertal satsningar inom hälsa och life science, varav tre till Vinnova. För ändamålet tillförs Vinnova totalt 486 miljoner kronor 2021-2024. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Life science-sektorn är en viktig bransch för Sverige. Genom satsningar på tvärsektoriell innovation och framtidsområden som molekylär diagnostik och produktion av biologiska läkemedel skapas bättre förutsättningar för Sveriges forskare, företag och andra aktörer som arbetar för att ta fram nya läkemedel och andra metoder.

Arbetet bygger vidare på regeringens nationella strategi för life science som presenterades 2019. För att främja arbetet inom samverkansprogrammet Hälsa och life science samt bidra till att realisera de förslag på innovativa lösningar som identifierats uppdras Vinnova ge stöd till följande tre satsningar;

  • Stöd till utveckling av ny molekylär diagnostik och behandling syftar till att bygga upp infrastruktur för införande av precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård med hjälp av initiativet Genomic Medicine Sweden (GMS).
  • Satsningen på det nationella programmet för proteinforskning och läkemedelsproduktion säkerställer medel till programmet under 2021-2023.
  • Satsningen explorativ tvärsektoriell medicinsk forskning och innovation i samverkan ska finansiera tvärsektoriella forsknings- och innovationssamarbeten för utveckling av förfinad diagnostik och effektivare behandlingar som förbättrar människors hälsa.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Läs mer om regeringens forsknings- och innovationsproposition samt om regeringens strategiska samverkansprogram på regeringen.se.

Taggar: