Investeringsstöd för hyresbostäder utökas och påbyggnadsbonus införs

Report this content

Regeringen har i dag den 21 mars beslutat om en ändring i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. I och med ändringen utökas både stödnivån och den tillåtna normhyresnivån för investeringsstödet i samtliga geografiska områden. Syftet är att göra det möjligt att bygga bostäder på fler platser och i fler lägen till en lokalt anpassad hyra. De nya nivåerna träder i kraft 1 maj och är tillämpliga på ansökningar som kommer in från och med detta datum.

- Med de här förändringarna kommer ännu fler vara intresserade av att bygga hyresbostäder, inte minst i storstadsområdena. Vi får fler hyresbostäder med rimliga hyror. Det betyder också att människor med mindre plånböcker får större möjligheter att få en bostad. Vi får därmed en bostadspolitik som är ännu mer inriktad på behoven, säger bostadsminister Peter Eriksson

Höjd normhyra
För närvarande är den högsta tillåtna normhyran 1 450 kr per kvadratmeter boarea (BOA), 1 350 kr respektive 1 300 kr beroende på var i landet bostäderna byggs. Ändringarna innebär att den högsta tillåtna normhyran höjs med 100 kronor per kvadratmeter boarea (BOA) i storstadsregionerna, inklusive övriga stora kommuner och övriga tillväxtkommuner, och med 50 kronor per kvadratmeter i övriga kommuner.

Höjda stödnivåer
Förslaget innebär att grundstödet höjs med 500 kronor per kvadratmeter BOA ­- från 6 600 kr till 7 100 kronor - i Stockholmsregionen, och från 5 300 kronor till 5 800 kronor i regionen kommuner nära Stockholm, i Göteborgs- och Malmöregionerna, i kommuner med hög och varaktig befolkningsökning, i övriga stora kommuner samt för bostäder för studerande utanför Stockholmsregionen. I övriga kommuner höjs det högsta möjliga stödet med 1 000 kronor per kvadratmeter BOA, från 3 800 kronor till 4 800 kronor.

Påbyggnadsbonus
En ”påbyggnadsbonus” om högst 75 % av grundstödet införs. Detta innebär att den som bygger nya hyresbostäder genom en påbyggnad på ett befintligt bostadshus kan få en bonus utöver grundstödet. Genom påbyggnad kan förtätning ske utan att ny mark (som kanske inte finns tillgänglig) tas i anspråk. Bonus för påbyggnad kan ske på en befintlig byggnad oavsett nuvarande användning.

Då påbyggnad är dyrare än att bygga på marken är stödet extra generöst för att täcka merkostnaden. Om påbyggnad sker på ett bostadshus kan detta bidra till ökad tillgänglighet till redan befintliga lägenheter eftersom hiss troligen måste installeras om inte det redan finns.

Länk:
Läs mer hos Boverket.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar