Jennie Nilsson talar om EU:s gemensamma jordbrukspolitik på Politikerforum

Report this content

Landsbygdsminister Jennie Nilsson är ett av tre statsråd som imorgon medverkar vid höstens första Politikerforum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Landsbygdsministern inleder mötet med att tala om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP).

– Förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken fortsätter på EU-nivå och parallellt med dessa förhandlingar pågår förberedelser för det nationella genomförandet i Sverige. En nationell strategisk plan för CAP ska utarbetas och inför det arbetet ser jag fram emot att ta emot regionernas inspel om behov och prioriteringar, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen inrättade i juli 2015 ett forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Forumet består av två delar: ett tjänstemannaforum och ett politikerforum som vardera träffas fyra gånger per år. Syftet med forumet är att föra en kontinuerlig dialog om långsiktiga och strategiska frågor av betydelse för en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. I politikerforumet deltar höga politiska representanter för Sveriges samtliga 21 regioner

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson. 

Kontakt:
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel
073 032 60 36
simon.andersson@regeringskansliet.se

Läs mer:
Tillväxtverket: Regeringens forum för regionerna
Europeiska rådet: EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

Taggar: