Jennie Nilsson tar emot utredning om stärkt ställning för små och medelstora företag i livsmedelskedjan

Report this content

Idag tar landsbygdsminister Jennie Nilsson emot en utredning som syftar till att stärka mindre företags ställning i jordbruks- och livsmedelskedjan. Utredningens förslag förväntas minska riskerna för svagare aktörer att drabbas av otillbörliga handelsmetoder.

Nya regler om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan har diskuterats på EU-nivå sedan 2009 och ett nytt direktiv beslutades i april. Syftet med det föreslagna direktivet som medlemsstaterna ska genomföra nationellt är att stärka de svagare aktörerna i livsmedelskedjan mot otillbörliga handelsmetoder. Dessa är oftast små och medelstora företag inom primärproduktionen, men kan även vara aktörer inom det förädlande livsmedelsindustriledet och större företag med en svag förhandlingsstyrka.

De föreslagna kraven i utredningen om det svenska genomförandet av EU:s direktiv går längre än vad själva direktivet kräver. Även om förslaget omfattar alla företag i livsmedelskedjan förväntas de mindre företagen bli de som framförallt kan dra nytta av de nya reglerna.

Förslaget innehåller en s.k. 30/30-regel. Avbeställningar måste göras 30 dagar i förväg och betalning måste ske senast 30 dagar efter leverans. Förslaget förväntas minska riskerna och förbättra likviditeten för i första hand lantbrukare men även inom livsmedelsindustrin. Det förväntas i sin tur bidra till målen i nationella livsmedelsstrategin.

Sveriges företagare är en grundpelare för jobb, tillväxt och välfärd och en ökad konkurrenskraft i den svenska livsmedelskedjan är en förutsättning för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin.  Den här utredningen syftar till att skapa möjligheter för att stärka svensk primärproduktion och förädlingsindustri och våra företagare som verkar i jordbruks- och livsmedelskedjan. Jag ser fram emot att ta del av de synpunkter som inkommer när vi nu skickar utredningens förslag på remiss, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Förslaget, som föreslås träda i kraft den 1 november 2021, ska inom kort remitteras till myndigheter, organisationer och intressenter innan regeringen tar ställning till hur man går vidare.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson.

Kontakt:
Simon Andersson
Tf. pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel
073 032 60 36
simon.andersson@regeringskansliet.se

Läs mer om nationella livsmedelsstrategin på regeringen.se

Taggar: