Jordbruksverket uppdras lämna förslag till utformning av stöd till jordbruket

Report this content

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att till den 5 maj i år lämna förslag på hur regeringens aviserade stödpaket till animaliesektorn och växthusföretagen ska utformas och hur en förstärkning av det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige kan fördelas. Stödet omfattar 1 890 miljoner kronor till animaliesektorn och växthusföretag samt 50 miljoner kronor i förstärkning till stödet i norra Sverige.

– Jordbruket är en helt central näring för Sverige och svensk motståndskraft i turbulenta tider. Vi har presenterat ett mycket stort stödpaket för att säkra livsmedelsproduktionen och stärka Sverige. Nu är processen i gång för att stödpaketet ska komma fram till Sveriges lantbrukare så snabbt som möjligt, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Priserna på insatsvaror för jordbruket såsom drivmedel, gödsel och foder har ökat ytterligare sedan Rysslands invasion av Ukraina. Kriget har också gjort att osäkerheten på världsmarknaden för jordbruksprodukter har ökat. Det rådande kostnadsläget inom jordbruket i Sverige pressar jordbruket hårt och äventyrar en del av Sveriges livsmedelsproduktion.

Regeringens utökade stödpaket bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet och syftar till att lindra och begränsa de ekonomiska konsekvenserna för svensk livsmedelsproduktion av det ökade kostnadsläget.

Presskontakt:
Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg 
Tel 073 094 25 40 
max.ney@regeringskansliet.se

Taggar: