Katastrofskadeskydd till rennäringen i vårbudgeten

Report this content

Med anledning av stora kostnadsökningar för foder och svåra betesförhållanden som innebär att renar behöver stödutfodras föreslår regeringen i propositionen för årets vårändringsbudget en förstärkning till rennäringen med 10 miljoner kronor. Förstärkningen syftar till att stödja samebyarna ekonomiskt för utfodring av renar.

Många renskötselföretag befinner sig i en ekonomiskt besvärlig situation delvis till följd av Coronapandemin men även de senaste årens väderförhållanden. Årets vinter har varit särskilt problematisk med svåra betesförhållanden i vissa områden. Därutöver har kostnaderna för foder stigit betydligt.

I syfte att stödja samebyarna ekonomiskt för utfodring av renar föreslår regeringen därför en förstärkning till rennäringen med 10 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2022.

Presskontakt:
Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg 
Tel 073 094 25 40 
max.ney@regeringskansliet.se

Taggar: