Kommissionen presenterar strategi för EU:s digitala inre marknad

Idag presenterade EU-kommissionen ”En strategi för Europas digitala inre marknad”.  Det är en strategi som syftar till att få EU:s inre marknad att fungera väl också i en alltmer uppkopplad och digital ekonomi. Strategin innehåller både lagstiftande och icke-lagstiftande förslag som kommer att diskuteras och på sikt genomföras av EU:s medlemsstater.

– Regeringen välkomnar strategin och tycker att det är bra att EU-kommissionen tar tag i frågan om att anpassa EU:s inre marknad till den digitala ekonomin. Det behövs för att stimulera innovation och stärka Europas tillväxt och konkurrenskraft. Digitaliseringen påverkar stora delar av samhället idag, och innebär många möjligheter för medborgare, konsumenter och alla typer av företag, oavsett sektor, säger Mikael Damberg.

Strategin fokuserar på tre övergripande områden

  1. förbättra företags och konsumenters tillgång till varor och tjänster online i Europa, genom att ta bort hinder för gränsöverskridande verksamhet,
  2. skapa rätt förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och innovativa tjänster, samt
  3. maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi, genom exempelvis investeringar i it-infrastruktur, digitala kunskaper och offentliga e-tjänster.

– Nu ska förslagen i kommissionens strategi analyseras. Viktiga frågor för Sverige är en anpassning av EU-lagstiftningen till digitaliseringen för att uppmuntra innovation och nya affärsmodeller, öppenhet mot omvärlden och för att värna frihandel och företagens konkurrenskraft. Samtidigt får konsumenter större möjligheter och den gränsöverskridande e-handeln inom EU kan utvecklas, avslutar Mikael Damberg.

EU-kommissionens digitala inre marknadsstrategi för Europa: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm

Kontakt:

Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Tel. 072-543 87 07
ann.wolgers@regeringskansliet.se

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.

Prenumerera

Dokument & länkar