Komplettering av tidigare uppdrag att granska djurhållning med avseende på risken för nya zoonoser

Report this content

Regeringen beslutade i januari om ett uppdrag till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att granska djurhållning med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa. Uppdraget tar sin utgångspunkt i utbrottet av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 i svenska minkbesättningar. Regeringen uppdrar nu åt Jordbruksverket att i tillägg till uppdraget även göra en översyn av myndighetens föreskrifter gällande minkuppfödning från ett smittskyddsperspektiv.

Under 2020 spred sig det nya coronaviruset SARS-CoV-2 inom och mellan minkbesättningar i flera länder, bl.a. Sverige. Trots vidtagna biosäkerhetsåtgärder kunde smittspridningen till nya besättningar inte helt förhindras. Regeringen gav därför den 28 januari 2021 Jordbruksverket och SVA i uppdrag att granska djurhållning med avseende på risken för utbrott av nya smittor mellan djur och människa med betydande risk för folkhälsan. Regeringen ser nu ett behov av att komplettera uppdraget så att det även omfattar en översyn av de föreskrifter som specifikt rör minkuppfödning ur smittskyddssynpunkt.

– Sverige är världsledande när det kommer till djurhälsa och smittskydd vilket bland annat våra låga nivåer av användning av antibiotika till djur vittnar om. Trots detta har vi kunnat se en smittspridning av det nya coronaviruset inom och mellan minkbesättningar i Sverige. Därför ser regeringen ett behov av en översyn av de föreskrifter som rör specifikt minkuppfödning för att se om det finns några ytterligare åtgärder att vidta, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2022.

Kontakt:
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 086 23 07
simon.satherberg@regeringskansliet.se

Läs mer om uppdraget till Jordbruksverket och SVA på regeringens webbplats.

Dokument & länkar