Kraftsamling för att leda den digitala strukturomvandlingen

Report this content

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem, Myndig­heten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet att föreslå ett program för att leda den digitala struktur­­omvandlingen av Sverige. Uppdraget är att hitta former för nära samverkan mellan näringsliv, lärosäten och myndigheter inom bl.a. tillämpad forskning, testbäddar, infrastruktur, kompetensförsörjning och digital förvaltning.

Digitaliseringen ska stärka Sveriges konkurrenskraft och innovations­förmåga, utveckla välfärden och påskynda omställningen mot en hållbar utveckling och en giftfri cirkulär ekonomi. Den digitala strukturomvandlingen påverkar samhället i grunden. Verksam­heter kan organiseras på helt nya sätt och digitala verktyg används i allt högre utsträckning för att automatisera och effektivisera produktion, beslutsfattande och offentlig förvaltning.

Att skapa goda förutsättningar för att digitaliseringen av Sverige ska leda till samhällsnytta är viktigt. Regeringen har därför satt upp flera mål som är relevanta för detta uppdrag, bl.a. i digitaliseringsstrategin och i den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet. I den nyligen presenterade forsknings- och innovationspolitiska propositionen återfinns också ett antal satsningar på forskning och innovation för att möta digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

– Det här är ett resultat från regeringens samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling som bl.a. arbetar för att höja Sveriges förmåga att utveckla avancerad och säker digital teknik och hitta smarta lösningar på samhälls­utmaningar. Vi ska dra nytta av de styrkeområden vi har, arbeta långsiktigt, med helhetssyn och i samverkan med näringslivet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

– Vi ska skapa en bättre välfärd, nya jobb och stärka vår konkurrenskraft genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Högkvalitativ forskning som stödjer innovation och möjligheter till utbildning som möter arbetsmarknadens nya behov och det livslånga lärandet är avgörande, säger minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.

– Digitaliseringen påverkar samhället i grunden, och utvecklingen har accelererats under coronapandemin. Vi ska använda digitaliseringens möjligheter för att förbättra välfärden och skapa nya jobb, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Uppdraget redovisas senast den 15 maj 2021.

Kontakt:
 Sara Khatemi
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans
Tel 073 842 50 59
tove.kullenberg@regeringskansliet.se

Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Tel 073 072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

Läs mer om regeringens strategiska samverkansprogram på regeringen.se.

Taggar: