Krafttag för ordning och reda på vägarna med skärpt beställaransvar

Report this content

I dag har vi problem med olagliga yrkestransporter, osund konkurrens och företag som dumpar villkoren. Det är angeläget för regeringen att komma till rätta med problemen och därför föreslås nu att företag och myndigheter ska ta större ansvar för att kontrollera att de transporter som de beställer är lagliga.

– För att kunna ha en sund konkurrens och goda arbetsvillkor i åkeribranschen måste det bli ordning och reda på vägarna. Med ett skärpt beställaransvar ger vi en tydlig signal om att det inte ska löna sig att anlita företag som inte följer reglerna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Myndigheter, varuägare, åkerier och speditörer omfattas
Alla som yrkesmässigt beställer en varutransport eller persontransport omfattas, oavsett var i avtalskedjan man befinner sig. Detta innebär att varuägare, speditörer och åkerier som anlitar underentreprenörer för att utföra en godstransport också omfattas. Yrkesmässiga beställare som exempelvis myndigheter som beställer persontransporter – både buss och taxi – har också ansvar att kontrollera att transporten är laglig. Den som inte kontrollerar att transporten är laglig kan få böter eller fängelse i högst ett år. Privatpersoner som beställer en transport – t.ex. en taxi – omfattas dock inte av kravet att kontrollera det anlitade företaget.

Förslaget träder i kraft 1 juli 2018
Inom kort skickas propositionen beställaransvar för ordning och reda på vägarna till riksdagen. Förslaget föreslås träda i kraft redan 1 juli 2018.

Kontakt:
Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth                         
Mobil 076-1166562                                                             
karin.boman.roding@regeringskansliet.se

Genvägar
Lagrådsremiss: Beställaransvar för ordning och reda på vägarna
Pressmeddelande: Ordning och reda i transportbranschen när beställaren tar ansvar

När blir propositionen tillgänglig digitalt?
Propositionen publiceras på regeringen.se efter att den har överlämnats till riksdagen.

Infrastrukturministern på sociala medier
Tomas Eneroth på Facebook
Tomas Eneroth på Twitter

Taggar:

Prenumerera

Citat

För att kunna ha en sund konkurrens och goda arbetsvillkor i åkeribranschen måste det bli ordning och reda på vägarna. Med ett skärpt beställaransvar ger vi en tydlig signal om att det inte ska löna sig att anlita företag som inte följer reglerna
Infrastrukturminister Tomas Eneroth