Landsbygdsministern bjuder in till högnivåmöte för ökad svensk livsmedelsexport

Regeringen initierade 2018-2019 en historiskt offensiv satsning för en ökad svensk livsmedelsexport. För att ta nästa steg i arbetet med att öka livsmedelsexporten och ta ytterligare marknadsandelar internationellt bjuder landsbygdsminister Jennie Nilsson idag in verkställande direktörer hos några av de största svenska livsmedelsexportörerna.

– Jag vill med detta möte få tillfälle att presentera vad regeringen gör för en ökad livsmedelsexport och höra företagens behov framåt. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att ytterligare lyfta svensk livsmedelsexport och marknadsföra svenska livsmedel utomlands, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Förra året passerade värdet av svensk livsmedelsexport 50 miljarder kronor. Exportandelen i svensk livsmedelsindustri är idag runt 30 procent, vilket är lägre än många andra industrigrenar. Det finns en stor potential i att öka exportandelen i svensk livsmedelsindustri.  För många aktörer inom livsmedelsbranschen är exporten en viktig del för lönsamhet då det är utomlands som den stora tillväxtpotentialen finns.

Mötet ska diskutera hur och vad som behövs för att accelerera exporten och hur näringslivet och det offentliga kan samarbeta för att lyckas med detta.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Hanna Alexandersson.

Kontakt:
Hanna Alexandersson
​Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073-0817685
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.