Landsbygdsministern inleder årets första skogsprogramråd

Report this content

Landsbygdsminister Jennie Nilsson inleder idag årets första programrådsmöte för det nationella skogsprogrammet. Fokus på dagens möte ligger på att presentera Skogsprogrammets fyra kunskapsseminarier som ska hållas under första halvåret 2020.

Med ett brett deltagande från skogens olika intressenter syftar Skogsprogrammets kunskapsseminarier 2020 till att skapa en gemensam kunskapsbild genom fördjupning och goda exempel utifrån tematiska områden.

– Med vårens kunskapsseminarier försöker vi hitta lösningsorienterade förslag på hur vi kan hantera komplexa frågor som rör skogen. Det är bra för Sverige och innebär att vi gemensamt växlar upp arbetet inom ramen för skogsprogrammets vision om att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet, samt bidra till utvecklingen av en växande bioekonomi, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Att skogsprogrammet ska utvecklas är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. I januariavtalet framgår att skogsprogrammet ska utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Programmet ska bygga på skogsvårdslagens två mål om produktion och miljöhänsyn och särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson.

Kontakt:
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 032 60 36
simon.andersson@regeringskansliet.se

Läs mer om nationella skogsprogrammet på regeringen.se.

Om skogsprogrammets kunskapsseminarier
Seminarierna sker på följande orter och datum:

Umeå – 11 mars
Uppsala – 1 april
Växjö – 27 maj
Stockholm – 12 juni

Programrådets organisationer
Energimyndigheten,
Formas,
Fältbiologerna,
GS Facket,
Ikea of Sweden,
RISE,
LRF Skogsägarna,
Naturskyddsföreningen,
Naturvårdsverket,
Preem,
Region Västerbotten,
Sametinget,
Skogsindustrierna,
Skogsstyrelsen,
Stockholm Environment Institute,
Sveaskog,
Svebio,
Svenska Ekoturismföreningen,
Svenskt Friluftsliv,
Sveriges Hembygdsförbund,
Sveriges Lantbruksuniversitet,
Sverok,
Vinnova,
WWF

Prenumerera

Dokument & länkar