Landsbygdsministern medverkar vid FAO-konferens i Rom

Den 22-29 juni möts ministrar från hela världen i samband med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) konferens i Rom. Landsbygdsminister Jennie Nilsson deltar 24-26 juni och representerar Sverige under konferensen som är FAO:s högsta beslutande organ. Temat för årets konferens är migration, jordbruk och landsbygdsutveckling.

Under söndagen fattade FAO beslut om att utse Qu Dongyu från Kina till generaldirektör för nästkommande mandatperiod 2019-2023. Konferensen ska under veckan därutöver fatta beslut om organisationens budget och arbetsprogram för perioden 2020-2021. Jennie Nilsson kommer under konferensen också att träffa FAO:s ledning samt ministrar från Elfenbenskusten, Ghana, Kina och Norge.

Sveriges förhoppning är att FAO under konferensen ska anta en resolution om antimikrobiell resistens (AMR). Sverige har varit ett av de mest drivande länderna i framtagandet, både i beslutet att en resolution ska tas fram och i förhandlingsarbetet gällande innehållet.

– Det ökande antalet hungrande i världen, klimatförändringar och antimikrobiell resistens (AMR) är globala hot som vi måste motverka tillsammans. Vi måste också med gemensamma krafter skapa förutsättningar till en dräglig tillvaro för alla de människor som drabbas. Det är viktigt för mig och den svenska regeringen att understryka Sveriges starka engagemang för FN och det gemensamma arbetet genom Agenda 2030 och Parisavtalet. FAO är en central aktör i detta arbete, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Läs mer om FAO och Svenska FAO-kommittén på regeringen.se.

Kontakt:
Hanna Alexandersson
​P
ressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel
073-0817685
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.