Landsbygdsministern möter myndigheter om bekämpning av granbarkborrar

Report this content

Läget är fortsatt allvarligt vad gäller utbrott av granbarkborrar i svenska skogar. Inventering från 2020 visar på angrepp i skog motsvarande nästan 10 % av en årsavverkning. Mot bakgrund av det omfattande utbrottet bjuder landsbygdsminister Jennie Nilsson i dag in Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet till ett möte för att diskutera pågående bekämpning och förebyggande åtgärder.

Det pågående utbrottet av granbarkborre belyser många aktuella frågor rörande klimatförändringar, hållbart skogsbruk, biologisk mångfald och digitalisering. Den allvarliga situationen visar också på vikten av fortsatt samverkan mellan myndigheter och med näringsliv för att begränsa utbrottet.

Regeringen gav förra året uppdrag till bland annat Länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket avseende hantering av utbrottet av granbarkborrar. Regeringen har också tilldelat Skogsstyrelsen 30 miljoner kronor från och med 2021 för att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Därutöver har regeringen tilldelat 30 miljoner kr till Sveriges lantbruksuniversitet från och med 2021 för att inrätta ett nationellt skogsskadecentrum.

Kontakt:
Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 086 23 07
simon.satherberg@regeringskansliet.se

Uppskattad skadevolym 2020
Sveriges lantbruksuniversitets inventering av Götaland och Svealand för att uppskatta den slutgiltiga totala skadevolymen 2020 visar att knappt 8 miljoner kubikmeter gran var angripen av granbarkborre, vilket är en ökning från 7 miljoner kubikmeter 2019 och från 4 miljoner kubikmeter 2018 .

Granbarkborren har en utbrottscykel på 3–4 år vid normalt sommarväder och utan större storm.

Taggar: