Landsbygdsministern på rådsmöte i Luxemburg

På måndag den 16 april träffas EU:s jordbruksministrar i Luxemburg för att bland annat diskutera en ny förvaltningsplan för EU:s västliga vatten. I förslaget ingår även en uppdatering av förvaltningsplanen för Östersjön. Ministrarna kommer också att diskutera arbetet med att minska matsvinnet och få en presentation av åtgärder mot otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige under mötet.

Under måndagen kommer EU-kommissionen att presentera ett förslag om en förvaltningsplan för bottenlevande bestånd i EU:s västliga vatten. Kommissionen anser även att Östersjöplanen bör uppdateras för att inte riskera att bli inaktuell i förhållande till den vetenskapliga rådgivningen.

Kommissionen kommer även presentera ett förslag till direktiv som innehåller åtgärder mot otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan.

Rådet kommer att följa upp arbetet med att minska mängden matsvinn. Ordförandeskapet har tagit fram en sammanställning av arbetet i medlemsländerna. Flera länder har antagit lagstiftning och arbetat med strategier och kampanjer på området. Minskat matsvinn är en prioriterad för regeringen och ett viktigt område i livsmedelsstrategin. I höstas gav regeringen Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket i uppdrag att gemensamt ta fram en nationell handlingsplan för minskat matsvinn.  

Länk till artikel från representationen:
EU:s arbete med matsvinn och affärsmetoder i livsmedelskedjan

Kontakt:
Maria Soläng

Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Tel. 072-2061947 
maria.solang@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.

Prenumerera

Dokument & länkar