Ledamöterna i Skogsstyrelsens styrelse utsedda

Regeringen har idag fattat beslut om sammansättningen av styrelsen för Skogsstyrelsen för de nästkommande tre åren. Till ordförande har regeringen utsett rättschef Mats Wiberg.

- Jag är väldigt glad över att rättschef Mats Wiberg har åtagit sig att leda arbetet i styrelsen som ordförande. Hans kompetenser inom juridik, förvaltning och de areella näringarnas speciella förutsättningar gör honom särskilt lämpad för uppgiften, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Mats Wiberg arbetar idag som rättschef på Statens fastighetsverk. Regeringen har därutöver utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Skogsstyrelsen från och med den 1 juni 2019 till och med den 31 maj 2022:


Anna Furness, vd, Skogsentreprenörerna (SE)
Eva Håkansson Fröjelin, senior konsult
Mikael Karlsson, docent, KTH
Maria Mindhammar, överdirektör, Arbetsförmedlingen
Lisa Sennerby Forsse, fd rektor, SLU
Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

I styrelsen ingår även Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

- Det är en mycket kompetent samling kvinnor och män som nu har i uppdrag att lotsa Skogsstyrelsen in i framtiden. Jag har höga förväntningar på att de ska verka för en god ledning och styrning av myndigheten, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Skogsstyrelsen är en förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruk och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts enligt de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen.

Kontakt:
Hanna Alexandersson
​Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073-0817685
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se

Taggar: