Mikael Damberg och Alice Bah Kuhnke tar emot utredning om ekonomiska incitament för mer filmproduktion i Sverige

Tid: 19 december 2017 kl. 11:00 till kl. 12:00
Plats: Filmhuset, Borgvägen 1, lokal Cannes, Stockholm

Anmälan görs till pressansvarig på Tillväxtverket Susanne Daregård.

Kontakt:
Susanne Daregård
Pressansvarig Tillväxtverket
Telefon 08-681 92 15 
susanne.daregard@tillvaxtverket.se 

Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1355692 
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 
 

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-542 80 32
kristoffer.talltorp@regeringskansliet.se 


 

Faktaruta:

Filmbranschen utgör en central del av de kreativa näringarna i Sverige. Regeringen gav i december 2016 Tillväxtverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att attrahera fler filmproduktioner till Sverige.

Tillväxtverket ska utreda produktionsincitament för filminspelningar
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/tillvaxtverket-ska-utreda-produktionsincitament-for-filminspelningar/

Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop.-201516132/

 

 

 

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister.