Mikael Damberg på främjarresa i Polen

Report this content

Torsdagen den 11 juni deltar närings- och innovationsministern på ett svensk-polskt Innovationsforum i Warszawa. Syftet är stärka samarbetet på närings- och innovationsområdet mellan Sverige och Polen. Forumet arrangeras av den Svenska ambassaden och Business Sweden som ingår i Team Sweden, i samarbete med det polska Ekonomiministeriet.

Under mötet kommer Mikael Damberg bland annat delta på rundbordssamtal om hur vi bäst kan stödja innovationer, underteckna en avsiktsförklaring om samarbete på innovationsområdet, samt träffa Polens vice premiär- och ekonomiminister Janusz Piechocinski.

– Polen är ett stort EU-land på frammarsch och en viktig exportmarknad för svenska företag. Vårt samarbete kring innovation bidrar direkt till svensk företagsnytta och att stärka Sveriges konkurrenskraft. Men svenska företag måste växa och anställa fler, vilket är en grundpelare i regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det förutsätter att de ökar sin export. Därför har vi nu skapat Team Sweden, som ett svar på näringslivets synpunkter, för att göra det enkelt och tydligt för företag som vill exportera, säger Mikael Damberg.

Kontakt:

Ann Wolgers
Pressekreterare hos Mikael Damberg
Tel. 072-543 87 07
ann.wolgers@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar