Miljardstöd till Sveriges lantbrukare efter torkan 2018 börjar betalas ut

Fredag 5 juli påbörjas utbetalningen av del två av regeringens nationella krispaket till Sveriges lantbrukare efter förra sommarens svåra torka. Drygt 1 miljard kronor kommer att betalas ut av Jordbruksverket den 5 juli till torkdrabbade lantbrukare som har beviljats krisstöd. 96 procent av de som sökt krisstödet kommer att få pengar i första utbetalningen.

Den varma och torra sommaren 2018 drabbade det svenska jordbruket i stor utsträckning och ledde till stora ekonomiska konsekvenser för lantbruket. Den totala spannmålsskörden 2018 blev 3,25 miljoner ton vilket är 43 % mindre jämfört med tidigare år. Det samlade inkomstbortfallet för lantbruket uppgick till 6,2 miljarder kronor.

– Sedan torkan förra sommaren har regeringen och berörda myndigheter arbetat ihärdigt för att underlätta lantbrukarnas svåra situation. När del två av regeringens nationella krispaket är utbetalt kommer vi att ha stöttat drabbade lantbrukare med totalt 1,57 miljarder kronor i krisstödsåtgärder. Det har för många varit ett viktigt tillskott, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Hanna Alexandersson.

Kontakt:
Hanna Alexandersson
​Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073-0817685
hanna.alexandersson@regeringskansliet.se

Om krisstödet

Efter förra sommarens svåra torka beslutade regeringen om ett krispaket till Sveriges lantbrukare.

2018 betalades den första delen om 400 miljoner kronor av krisstödet ut av Jordbruksverket. I vårändringsbudgeten för 2019, som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna, tillkom ytterligare 350 miljoner kronor.

Den 5 juli påbörjas utbetalningen av del två av krispaketet som uppgår till 1,08 miljarder kronor.  Totalt uppgår stödet till 1,57 miljarder kronor. 

Läs mer på regeringen.se.

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.