Möte om klimatförändringarnas påverkan på människors inomhusmiljö

Bostadsminister Peter Eriksson träffar under torsdagen företag och organisationer för att få fram förslag på vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkra en god och hälsosam inomhusmiljö för människor nu när klimatförändringarna exempelvis bidrar till längre och kraftigare värmeböljor.

Media är välkomna att träffa deltagarna vid kl. 13:45, Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70.

Kontakt:
Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos Peter Eriksson
Tel. 076-1353878
Carl-Martin.Vikingsson@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.