Närings- och innovationsministern deltar i Arctic Frontiers

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltar den 22 januari i den arktiska konferensen Arctic Frontiers i Tromsö. Här samlas beslutsfattare, näringsliv, forskare och akademiker från hela världen för att diskutera utvecklingen i Arktis.

Under dagen deltar ministern bland annat i en paneldiskussion om Arktis många utmaningar som handlar om allt från behovet av ökad digitalisering, investeringar i infrastruktur och förbättrad kompetensförsörjning till en ökad internationalisering av näringslivet.

Mikael Damberg kommer också att träffa Norges utrikesminister Ine Marie Eriksen Søreide för att diskutera samarbetsmöjligheter i ländernas nordområden samt delta i seminariet ”Framtidens hållbara gruv- och mineralnäring finns i Arktis”.

Kontakt:
Daniel Ferreira
Pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Tel: 076-1355692
daniel.ferreira@regeringskansliet.se 

Fakta

Arctic Frontiers arrangeras av norska utrikesdepartementet och är en av de viktigaste årliga arktiska konferenserna som nu arrangeras för tolfte året. Som medlem i Arktiska rådet driver Sverige på för ett mer aktivt klimatarbete inom rådet. Regeringen verkar även för att ytterligare utveckla Arktis som en samarbetsregion. Arktiska rådet är det främsta samarbetsorganet för arktiska frågor. Rådet utgör en central plattform för dialog mellan de åtta arktiska staterna dvs. Danmark (Grönland och Färöarna), Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland, Sverige och USA. Därutöver deltar sex urfolksorganisationer som permanenta deltagare i Arktiska rådets arbete.

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.