Näringsministern deltar på Industrirådets sammanträde

Idag, måndag den 10 juni, deltar näringsminister Ibrahim Baylan på Industrirådets sammanträde för att träffa rådets medlemmar inför nästa industrisamtal i september och för att föra fram regeringens industripolitik.

Industrirådet är tillsatt av parterna bakom Industriavtalet för att följa och främja tillämpningen av avtalet och i övrigt behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda.

Under mötet kommer Ibrahim Baylan att betona vikten av samarbete för att lösa de utmaningar som Sverige och världen står inför.

– Näringslivet och industrin är central för Sverige. Det gläder mig därför att se viljan i den svenska industrin att kroka arm och arbeta tillsammans för att klara den omställning vi står inför och i många fall redan befinner oss i, både vad gäller digitalisering och hållbarhet. Klarar vi den gröna omställningen kommer vi att stärka svensk konkurrenskraft, men vi måste också förmedla en framtidstro, att människor har en plats vid en digitalisering och elektrifiering av samhället, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Tid: 10 juni 2019 kl. 17.00
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.