Näringsministern deltar vid konferens om forskning inom skogsråvara

Tisdag 7 maj reser näringsminister Ibrahim Baylan till Kolmården för att delta vid konferensen Treesearch Progress 2019. Konferensen är den första i sitt slag och syftar till att ge en nationell överblick av forskningen på nya material och specialkemikalier från skogen. Näringsministern medverkar under konferensen och kommer att hålla ett anförande med fokus på Sveriges omställning till en biobaserad ekonomi.

Treesearch är en nationell forskningsplattform som startade 2017 med målet att Sverige ska vara världsledande inom forskning och industriell utveckling. Plattformen är Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

Kl. 14.30
Plats: Vildmarkshotellet, Kolmården


Faktaruta:

Treesearch möjliggörs genom en gemensam satsning av akademin, industrin, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och staten. Satsningen är en del av regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi via det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation.

Genom Treesearch skapas en världsledande forskningsplattform för nya material och specialkemikalier med skogen som råvara. Treesearch möjliggör framtida innovationer genom att bland annat tillgängliggöra kunskaper och kompetens från forskningen samt göra avancerad forskningsinfrastruktur tillgänglig för forskare från akademi och industri. Treesearch innebär en kraftfull förstärkning av Sveriges möjligheter att ställa om till att bli en biobaserad ekonomi 2050.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08
sara.khatemi@regeringskansliet.se

Taggar:

Om oss

Näringsdepartementet ansvarar för bolag med statligt ägande, näringspolitik, landsbygspolitik, samt regional tillväxt. Departementschef är näringsminister Ibrahim Baylan och Jennie Nilsson är landsbygdsminister Tomas Eneroth är infrastrukturminister och departementschef för Infrastrukturdepartementet. Energi- och digitaliseringsminister är Anders Ygeman.