Näringsministern deltar vid lanseringen av Hållbarhetsmanifestet

Report this content

Onsdag 15 maj deltar näringsminister Ibrahim Baylan vid lanseringen av livsmedelsindustrins hållbarhetsmanifest. Manifestet är framtaget av den svenska livsmedelsindustrin genom branschorganisationen Livsmedelsföretagen och innehåller fem åtaganden för en hållbar och livskraftig livsmedelsproduktion.

I Hållbarhetsmanifestet finns åtaganden som syftar till att svensk livsmedelsindustri ska bidra till en hållbar framtid och till att uppnå målen i Parisavtalet och Agenda 2030. Manifestet är framtaget med utgångspunkt i vad den samlade vetenskapen säger om de allt mer uppenbara hållbarhetsutmaningarna som är ett resultat av mänsklig aktivitet. Manifestet beskriver även det ansvar som svensk livsmedelsproduktion har i ljuset av såväl klimatförändringarna som en kraftigt växande global befolkning.

Näringsministern inleder pressträffen med att tala om möjligheten för svensk livsmedelsindustri att nu ta ledartröjan i hållbarhetsarbetet.

Tid: 15 maj 2019 kl. 09.15
Plats: Löfbergs Rosteri och Kaffebar, Kungsgatan 3, Stockholm

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Sara Khatemi.

Kontakt:
Sara Khatemi

Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Tel 076 129 67 08

sara.khatemi@regeringskansliet.se

Taggar: